Проектът „Блестящи планини”

Целта на проекта е да стимулира реализацията на местния потенциал на планинските райони за укрепване на тяхната стопанска среда и за популяризиране на стратегия за разнообразно развитие. По-спецално, в този проект и в стратегията за по-добро представяне на участващите в него райони се акцентира върху сектора на здравния и уелнес туризма.

МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И ЗАБАВА

МЛАДЕЖКА ДОБРОВОЛЧЕСКА МРЕЖА ЗА КУЛТУРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ

Проектът има за цел да създаде модел на стабилно и практично сътрудничество между млади хора от двете страни на Българо-Сръбската граница.

Проектът „Промоция на младежкото здраве”

Целта на проекта е да подпомогне изграждането на зона на добросъседски отношения и регионален просперитет, чрез социално сближаване на млади хора от областите Кюстендил и Ябланичка.

Проектът „Зелени посланици за предотвратяване на климатичните промени”

ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯТА В КЛИМАТА И ОТГОВОРНОТО ЕКОЛОГИЧНО И ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ

Целта на проекта е да се повиши осведомеността на младите хора по въпросите на климатичните проблеми и отговорното екологично и гражданско поведение чрез подход на практическо сътрудничество, стимулиращ съвместното решаване на проблеми за подобряване на качеството на живот в граничния регион.

Проектът „Дигитална култура за регионално сближаване”

Проект за Иновативна база данни за повишаване на осведомеността в трансграничния регион относно регионалните и европейските аспекти на културата и по-доброто й съвместно използване.

Проектът „Дигитална природа”

Главната цел на проекта е да повиши привлекателността и видимостта на природните забележителности в българо-македонския трансграничен регион, предимно в интернет пространството, и по този начин да спомогне за реализацията на неусвоения потенциал за природен туризъм и за повишаване на конкурентоспособността на региона като единна туристическа дестинация.

Проектът „Биоразнообразие и изкуство от отпадъци”

Целта на проекта е да се повиши осведомеността на младите хора относно биоразнообразието и ефективното използване на ресурсите в региона чрез изкуство и културен обмен.

Проектът „Shift ->”

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Проектът е ориентиран към българо-македонския граничен регион, който се сблъсква с проблеми като високата безработица и емиграцията, които са особено отчетливи сред младите хора.

Проектът „Усещане за светлина”

Проектът има за цел да извлече полза от световната страст към фотографията, да използва това разрастващо се хоби като инструмент и ресурс за създаване на възможности за образование, да изостри чувствителността на хората към отрицателните обществени и екологични явления, но и да използва интереса им към фотографията, за да допринесе за развитието на творческата икономика, на важни области от туризма и културата, за опазването и защитата на околната среда и за насърчаването на развитието в селските райони.

Проектът „Карпатска мрежа за светлина“ (CANLI)

Референтен № 2019-3-CZ01-KA205-076921, по програма Еразъм+, Ключово действие 2, „Стратегически партньорства за младежта“

Вижте още>>

Share Balkani

Проектът „Вируална реалност и туризъм: „Сподели Балканите“

Целта на проекта е да се повиши международната видимост и атрактивност на трансграничния регион Кюстендил-Лесковац като се разработи и приложи пилотно демонстрационна платформа за  визуализация и промоция на различни категории туристически обекти чрез иновативни средства като виртуална реалност, висококачествени наземни и въздушни снимки, включително с дрон, 360-градусови панорами, виртуални разходки, видеоклипове, словесни описания, както и чрез  печатни материали.

Пресинформация_30.09.2022г.