Младеж, култура и забава

Проект на сдружение "Без граници 21 век"

 

 

 

English Srpski

 

 

меню

 

 

финансиране

 

Този проект се съфинансира от Европейския съюз, Съвместен Фонд за малки проекти България Сърбия и Черна гора 2004, BG2004/016- 785.01.02.01.002- 04SER01/11/052

 

 

АЛМАНАХ

Хумористичен Алманах с визуален и словесен хумор под мотото

"Каквото е балканско - то е европейско"

 

Настоящият Алманах е изготвен е на три езика: български, сръбски и английски и включва лични творби, местно и национално българско и сръбско народно творчество. Материалите са събрани от български и сръбски младежи, членове на трансграничната младежка мрежа "Инициатива за бъдеще", преминали обучение по модул "Балкански хумор и сатира".

Хуморът е способността или качеството на хора, обекти или ситуации да пораждат чувство на развеселеност и смях у други хора. Той включва развлечение или комуникация между хора, която предизвиква приятни чувства.

 

Смята се, че терминът произлиза от древните гърци, според които Херодот давал специално съчетание от течности, известни като хумори (на гръцки , chymos, буквално: сок, метафорично: вкус), които контролирали здравето и емоциите на хората.

 

Хуморът е стар почти колкото и самото човечество. Предполага се, че щом пещерният човек е проявил способостта си за самонаблюдение, хуморът е бил следващото стъпало в еволюцията на човешкия род - покрай способността му за учене и самообучение. Ненапразно се казва, че усмивката отличава човека от животните.

 

Чувство за хумор е способността на човека умишлено да създава хумор, както и да разбира хумор, предизвикан от други хора, случки и събития. Степента, в която човек намира определено нещо за смешно, зависи от много различни фактори, като: географско местоположение ( шотландци, габровци, пиротчани...), култура (англичанинът ще се смее на други неща в сравнение с босненеца) , зрялост (на децата харесват едни неща, на възрастните - други), ниво на образование (ученици и студенти), контекст. Хуморът, вербален и невербален, може да бъде закачлив, хаплив, ироничен, сатиричен, политически, черен... той е вплетен в историята, пространството и времето и има силата да преодолява всички граници и бариери, дори и наглед непреодолимите.

 

Хората, които умеят да разказват умело шеги и вицове, са душата на всяка компания, така че нека този Алманах да бъде един малък "наръчник" за доброто настроение между младите на България и Сърбия.


 

 

Хумористични разкази

Цветът на мишките

 

Работя... макар че малко ми е смешно да кажа научен работник. Никога не съм го приемал - работник плюс наука. Ама то по едно време беше пълно с такива - политически работници, криминални работници... Аз съм си биолог, работя в научна лаборатория. Та един ден ни сюрпризираха с генерален ремонт. Шефът вика: "За седмица обещаха да свършат, затова се съгласих". Това преместихме, онова... Обаче белите мишки, дето са за опитите, никой не ги иска. Какво да правя - взех ги у дома.

 

Жената веднага се качи на масата и заяви:

- Или ги махай, или се изнасям аз!

 

Таня, петгодишната ми дъщеря, обаче бе във възторг. Заряза всякакви играчки и все край тях. Какво ли не ги прави - къпа ги, приспива ги, загъва ги, манджи им вари... Един ден чак ги боядиса с водните си боички.

 

Майсторите изпълниха обещанието си - след седмица се нанесохме обратно - върнах мишките. Жената почерпи с шампанско по този случай, Таня рева...

 

След повече от месец срещам в асансьора комшията Киро - абе, накратко казано, една пиянка. С него имаме обща тераса и затова - ща не ща - поддържам някакви контакти. Обаче сега го гледам - кукуряк. Пет следобяд - а той още трезвен.

- Вече не пия - стеснително казва той.

- Много хубаво - смотолевям аз.

- Докъде стигнах! - оживява се той. - Миналия месец по обяд се натиках. Излизам на терасата и - ужас! - гледам: по перваза на вашия прозорец ходи мишка. Червена. После се появи втора - зелена. И трета - виолетова! Представяш ли си, комшу, - виолетова мишка... Отърчах в болницата. Докторът ме изслуша загрижено и рече: "Откога ти викам да спреш пиенето". И на, спрях го - вече месец и кусур не съм кусвал капчица... Аз съм добре - няма мишки. Ни зелени, ни виолетови...

 

Из "Истории от 4 x 100 с шопска салата", автор Андрея Илиев

 

 

КАТО УМРЕШ, КОЙ КЕ НЕ ЧУВА

 

А баба, горката, ме много жалеше и един път се изповеда от сърце и душа пред мен.

- Наско, Наско, как убаво си живеем с теб. Като умреш, зетко, кой ке не чува, кой ке се грижи после за нас?

 

Из "Пръски от рилски чучур", автор Румен Тренев

 

 

Владимир Димитров-Майстора отишъл на полето да рисува. Било по жътва. Рисувал той, гледал как селяните въртят ръкойките с жито и душата му се пълнела с радост. По едно време дошъл при него жътвар да погледа:

- Добър ден, Майсторе! - рекъл той.

- Добър ден и на тебе, майсторе! - отвърнал художникът. И се вгледал в селянина, краката му били боси и изподрани.

- А, ти майсторе, я вземи моите опинци!

Свалил от краката си свинските цървули и ги подал на босия селянин.

- Ама, Майсторе!...

- Вземай, да не искаш утре болен да легнеш?... За мен не бери гайле, я можем да си нарисувам!

 

Записал Благой Ранов

 

 

Чужди езици - немски спомагателни глаголи

 

Немският език ни се отдаваше малко по-трудно, но се справяхме само благодарение на обстоятелството, че имахме учител, който умееше необикновено ясно да ни обясни много неща, които иначе щяха да ни бъдат неясни.

 

Като пример ще приведа само случая, когато той ясно и достъпно ни обясни какво представляват спомагателните глаголи в немския език.

 

- Спомагателният глагол, деца, това е оня глагол, който помага на главния. Например, аз копая лозето. В такъв случай аз съм глаголът graben. Значи: ich grabe. Добре, но graben не може да сколаса да прекопае сам цялото лозе. Денят е къс и той не може да сколаса. Какво да прави, що да прави, хайде да повика на помощ своя съсед haben. И той му казва: "Бъди така добър, съседе haben, помогни ми да прекопая лозето!" Като добър съсед haben ce съгласява, запретват се двамата да работят задружно и ето ти: ich habe gegraben. Значи, haben в тоя случай е спомагателен глагол, тоест глагол, който се е притекъл на помощ на graben. Да, но не само когато graben е прекопавал лозето е бил къс денят, в годината има и други къси дни. Друг път graben трябва да прекопае царевицата. Напъва се той, напъва се - не може да сколаса. Денят е къс и той не може да сколаса. Какво да прави, що да прави, разсъждава той. Не бива да повика пак на помощ haben, тъй като той вече му е направил веднъж услуга и му е помогнал да прекопае лозето. Тогава на graben му идва на ума да повика другия си съсед werden. Като добър човек werden също се отзовава на молбата му и идва да помогне на своя съсед. Запретват ръкави да работят задружно и ето ти ich werde graben. Werden, значи, в случая е също спомагателен глагол. Разбрахте ли сега, деца?

- Разбрахме - отговаряме ние в един глас, защото наистина много добре разбрахме обяснението.

 

И когато следващия час учителят попита например Сретен Йович какво представляват спомагателните глаголи в немския език, Йович, дълбоко убеден, че е разбрал много добре обяснението от миналия час, отговори:

- Спомагателните глаголи са съседи. Когато някой от тях не може да си прекопае лозето, той вика на помощ съседа си и така заедно прекопават лозето. Друг път пък, като не може да си прекопае царевицата, той повиква другия си съсед на помощ. Затова всички спомагателни глаголи в немския език са съседи.

- Е, добре, Сретене, кажи ми, кого ще повикаш на помощ ти, когато не си знаеш урока? - пита го учителят.

- Съседа ми Живко! - отговаря Сретен.

- Тоя Живко, дето седи до тебе на чина ли?

- Да.

- А как ще ти помогне той?

- Ще ми подскаже.

- Какво ще ти подскаже?

- Онова, което не зная.

- И тогава Живко ще ти бъде спомагателен глагол, така ли?

- Да.

- Е, хайде тогава ти, спомагателни глаголе, стани и му подскажи, та да чуем всички. Кажи, значи, кое важно нещо забрави да каже Сретен?

- Той забрави - става Живко, - забрави да каже, че денят е бил кратък и затова онзи човек не е могъл да сколаса да прекопае лозето си.

 

Из "Автобиография", автор Бранислав Нушич

 


 

 

Вицове

Двама пият на бара и си говорят:

- Ти откъде си?

- От Бургас.

- И аз съм от Бургас, давай да пием за това!

- Давай!

Пийнали.

- А в кое училище си учил?

- В трета гимназия.

- И аз в трета, давай да пием!

- Давай!

- А къде си живял?

- До площада.

- И аз, давай и за това!

Пийнали.

През това време барманите се сменят. Новият пита:

- Е, как, всичко ли е наред?

- Да, само дето близнаците пак се напиха.

 

 

Разговарят две майки:

- Не ми е работа, но обърнала ли си внимание с какво се занимава напоследък дъщеря ти?

- С какво?

- Плете бебешки терлички! -

Слава богу! Най-после и тя да се захване с нещо сериозно, че ми писна от тия безкрайни купони!

 

 

- Каква е според теб разликата между човека и камилата?

- Камилата може дни наред да работи, без да пие, а човекът може да пие, без да работи.

 

 

- Пешо е много нещастен човек!

- Защо пък да е нещастен? Той има мерцедес, апартамент, вила на три етажа, млада и хубава жена, две любовници, пари в банката...

- Е-е, да, но няма никакво алиби.

 

 

Автобусният шофьор се обръща към един гражданин:

- Ако обичате, не скачайте в движение от автобуса!

- Но аз много бързам за болницата!

- Е, тогава, може!...

 

 

- Опитах всички лекарства срещу безсъние, докторе, обаче нито едно не ми помогна. Какво да правя?

- Станете нощен пазач.

 

 

В кабинета на лекаря се срещат двама приятели, които страдат от безсъние.

Единият се оплаква:

- Напоследък не мога да заспя.

- Аз пък намерих решение на проблема - казва другият. - Броя наум до три и заспивам като къпан.

- До три ли? - учудва се първият.

- Е, понякога се е случвало и до четири без петнайсет.

 

 

- Господине, защо назначавате на работа във фирмата си само женени мъже?

- Защото са свикнали на скандали.

 

 

- Приятели, няма да повярвате... Вчера ме отвлякоха извънземни!

- Не може да бъде!

- Всичко помня! Едни странни светлини и шумове, светещи копчета, движение нагоре...

- Абе какви ти извънземни... Беше се напил и те носехме до вас в асансьора.

 

 

Син на една мутра се прибира след последния учебен ден и баща му го пита:

- Е, как е, сине, как се справи?

- Пет двойки, тате... - отвръща синчето.

- Мале-е-е, голям бой ще падне!

- Знам, тате. Вече съм им взел адресите.

 

 

Един митничар умрял и отишъл при Господ. Отворил Господ една голяма книга и казал:

- Аа-уу, ти си много почтен човек, дал си много дарения за домове за сираци, ти си за Рая!

Но като отворил на другата страница - какво да види... И казал:

- Ама ти толкова много си крал, ти си разорил толкова много хора! Къде да те сложа сега?

Митничарят отвърнал:

- На бариерата, на бариерата!

 

 

Социологическо проучване сред митничарите

Въпрос:

- Колко време ви трябва да закупите BMW?

Митничар от Кулата:

- Не по-малко от три месеца.

Митничар от Калотина:

- Поне пет месеца.

Митничар от Гюешево (след кратък размисъл):

- Не по-малко от пет години.

- ???

- Все пак това е голяма фирма.

 

 

Заваляло дъжд. Под една стряха се скрили един милиционер и един студент. Милиционерът ядял геврек, а студентът четял вестник. Минало едно куче. Милиционерът решил да се изгаври, отчупил парче от геврека и казал:

- Яж, да не си гладен като тоя студент.

Студента откъснал парче вестник и отвърнал:

- На, чети, да не си тъп като тоя милиционер.

 

 

Баща катаджия буди сина си - и той катаджия:

- Ставай, време е да ходим на работа!

- Колко е часът?

- 7:30.

- Ама още е рано бе, тате!

- Как рано? Вече половин час безплатно карат, гадовете!

 

 

Шефът на пожарникарите влиза бавно, с ръце в джобовете, в стаята на дежурните и казва:

- Момчета, стягайте се малко по малко... Ще ви почакам отвън да се пооправите, пооблечете и да ходим да гасим един пожар - сградата на данъчната инспекция гори.

 

 

Интернет маниак се опитва да се откаже от ровенете в мрежата. Сяда пред компютъра и започва да си повтаря:

- Няма да го пусна! Няма да го пусна! Няма да го пусна!

По някое време не издържа, включва компютъра и модема и продължава да повтаря:

- Не бях аз! Не бях аз...

 

 

Разговарят двама затворници:

- Ти за какво си тук?

- Станах изкупителна жертва на конкуренцията.

- Как така?

- Правех същите банкноти, каквито прави и държавата.

 

 

Учител казва на ученик:

- Утре искам да дойдеш в училище с дядо си!

- Искате да кажете с баща ми?

- Не, с дядо ти. Искам да му покажа какви груби грешки прави синът му в твоите домашни.

 

 

Учител пита ученик:

- Какви видове костенурки знаеш?

- Сухоземни, морски и... костенурките нинджа.

 

 

Учители се обаждат в министерството да уговорят среща с министъра:

- Положението е трудно, нямаме пари!

- Няма страшно, и така ще ви приема.

 

 

При психиатъра:

- Докторе, аз не съм човек, а куче.

- Моля, легнете на кушетката.

- Благодаря много! Вкъщи не ми дават да се качвам на дивана.

 

 

- Скъпи, вчера оставих две бутилки водка в хладилника, а сега е само една. Защо?

- Ами… Защото не съм я видял.

 

 

Мъж се прибира в къщи кьоркютук пиян. Решил да се прикрие от жена си. Чудил се какво да направи и измислил, че ако чете книга тя няма да се досети нищо. Сяда в хола на дивана и почва да чете. Влиза жена му, поглежда го и казва:

- Е, кво... пак ли си се насвяткал!? Колко можеш да изпиеш?

- Кой това ма? Не виждаш ли, че седя тука и си чета книга.

- Абе я затваряй тоя куфар и отивай да си лягаш, пияница такъв!

 

 

Събрали се двама приятели да пийнат и да си припомнят старите времена. Седнали на масата и единият попитал:

- Е, какво ще пием? Ракия или вино?

- И бира!

 

 

Глухоням среща приятел и с жестове му казва:

- Снощи закъснях и жена ми като се разкрещя...

- И ти какво направи?

- Ами, изгасих лампата.

 

 

Мъж звъни в Топлофикация:

- Не ми пращайте повече заплашителни писма, че ще ви извадя от семейната томбола.

- Каква семейна томбола?

- Ами пускам всички сметки в един буркан, после разбърквам и която извадя - нея плащам.

 

 

Извинете, но все още ми дължите сто лева!

- Извинен сте!

 

 

Мъж влиза в ателие за татуировки и казва:

- Искам да ми татуирате танк на целия гръб!

След десет минути татуиращият казва:

- Е, всичко е готово.

- Как, толкова бързо!?

- Е, кво му е толкова сложно, четири букви само!?

 

 

Секретарка се обажда на директора на зоологическата градина, който е в командировка, и го пита:
- Господин директор, почина маймуната. Да търсим ли нова или да ви чакаме?

 

 

Звъни телефонът и се чува нелюбезен глас:
- Ало, това ли е 990237631?
- Да, а кой го търси?
- Тук 844803361, неговият приятел от затвора.

 

 

- Ало... кой се обажда?
- Аз съм управител на магазин за обувки.
- Ох, извинете, грешен номер...
- Няма проблем, донесете ги и ще ви ги сменим.

 

 

Вървят двама полицаи и намират три бомби. Първият казва:
- Да ги вземем и да ги занесем на шефа.
- Ами ако избухне една от тях?
- Ще му кажем, че сме намерили само две...

 

 

Учителят казва на ученика:
- Излез на дъската и нарисувай една ябълка.
Ученикът пита:
- Каква искате - кисела или сладка?

 

 

- Докторе, какво да правя, за да останат ръцете ми хубави и меки?
- Нищо, госпожо. По възможност - всеки ден.

 

 

Полицай спира един човек на улицата и му казва:
- Дайте си трите имена.
А човекът му отговаря:
- Как ще се казвам аз след това?

 

 

Малкият Иванчо пише писмо до Дядо Коледа:
- Драги Дядо Коледа, много те моля да ми изпратиш за Нова година сестричка!
Дядо Коледа отговаря:
- Става, никакъв проблем, но първо трябва да ми изпратиш майка си.

 

 

На лекар му се обаждат по телефона вкъщи приятели и го канят да играе карти с тях.
- Веднага идвам! - отговаря той.
Жената на лекаря пита съпруга си:
- Скъпи, пак ли спешен случай?
- Да, скъпа, вече трима доктори са там!

 

 

Разговарят две блондинки:
- Мога да си представя, че щъркелите донасят децата, но паякът да носи кола.... това никак не ми го побира акълът.

 

 

Съдия пита обвиняем:
- Защо откраднахте колата?
- Бързах за влака.
- Можехте и с трамвая.
- Господин съдия, кой днес краде трамваи?

 

 

Защо, госпожо, веднага не ни се обадихте, а се оплаквате, че крадецът ви е обърнал цялата къща наопаки?
- Прави сте, но първо си помислих, че съпругът ми си е търсил чиста риза.

 

 

Баба влиза в аптека и казва:
- Дайте ми две кутии противозачатъчни.
- Бабо, знаете ли за какво са тези таблетки?
- Зная, против главоболие.
- Бабо, бабо, не е така, бабо, не са за главоболие, а против забременяване.
- Знам това, не съм все още съвсем изкуфяла. Аз това пазарувам за внучките, да не ме боли главата после.

 

 

Блондинка идва в бензиностанция и момчето, което работи там, я пита:
- Kакъв бензин желаете?
Блондинката отговаря:
- Желая супер.
- Кой супер? Имаме супер 98 и супер 95.
Блондинката се замисли малко и пита:
- A нямате ли някой от тази година?

 

 

- Марийке, хайде да си играем на Big Brother - предлага съпруг на жена си.
- Хайде, неохотно се съгласява тя.
И съпругът казва:
- Мария, говори Big Brother. Имаш две минути да събереш нещата си и да напуснеш къщата.

 

 

Белградски графити: "Язък за боята"

 

 

- Каква е разликата между фея и вещица?

- Пет години брак...

 

 

- Защо жените са триизмерни?
- Защото едно говорят, друго мислят, а трето вършат.

 

 

Отивам до Берлин да пиша графити - а те срутили стената.

 

 

Само осем милиона души имат щастието да живеят в Сърбия. Останалите нямат това щастие, но имат всичко останало.

 

 

Мен парите и славата не ме интересуват. Интересуват ме само парите.

 

 

Направи нещо за отечеството - емигрирай!

 

 

Не е всичко в любовта. Има нещо и в страха от спин.

 

 

Умните мъже никога не се женят два пъти за една и съща жена!

 

 

Скъпи, или аз или компютърът!

 

 

Разправят ми, че ми изневеряваш и че ще ме изоставиш.
При кого?

 

 

Развали ми се пясъчният часовник. Закъснява с три зрънца...

 

 

Видях автопортрета на Пикасо. Божичко, на какво е приличал!

 

 

Ако видите някой да полива цветя с празна кофа, може и да не е луд, а просто цветята да са изкуствени.

 

 

Мъжете се делят на ужасно прости и просто ужасни.

 

 

Някога бях човешко същество... и тогава получих модем.

 

 

Жените си крият килограмите и годините.
Мъжете - сантиметрите.

 

 

Всяко семейство трябва да има по три деца. Ако се случи едното да е гений, другите две трябва да го издържат.

 

 

Ако мъжът отваря на жената вратата на колата, или колата е нова, или жената.

 

 

Който пее, зло не мисли, но който мисли, никак не му е до песен.

 

 

Никой не ви завижда на способностите, а само на успехите. Докато се трепете от работа, смятат ви за луди, а когато нещо постигнете - за щастливци.

 

 

Обичайте се, когато не сте заедно. Това е истинска любов. Който може да обича само когато е заедно с някого, за него е все едно с кого е.

 

 

Запалянковци по футбол са два вида мъже: тези, които нямат приятелка, и тези, които имат жени.

 

 

В живота е нужно да бъдете умни само два пъти: когато си избирате професия и брачен партньор. Който и двата пъти сгреши, налага му се да бъде умен цял живот.

 

 

Жената е като зимата - има добри и лоши страни. Добрите се виждат, а лошите се усещат.

 

 

Не можем да живеем без другите хора. Едните ни правят, а другите ни решават проблемите.

 

 

Никога жена ви не може да роди толкова предано дете, каквото може да бъде кучето, което ще си купите.

 

 

Дали любовта е болест? Да, но не се пренася. Можете много да обичате някого, но никога няма да го заразите с любов.

 

 

Нас ни обичат добрите, истинските жени, а ние обичаме другите, които никой не би обичал, ако нас ни нямаше.

 

 

Ако можете, недейте да обичате тези, които ви обичат. Ако това не можете, обичайте ги съвсем малко. Ако и това не можете, обичайте ги много, но за кратко.

 

 

Някой е изневерил на тази, която обича, с тази, с която живее.

 

 

Пред Народната библиотека има опашка, но за трамвай.
Опашка има и пред Народния музей, но за автобус.

 

 

Когато видите мъж с високи токчета, опитайте се да отгатнете къде му липсват тези няколко сантиметра.

 


 

 

Настрадин Ходжа

Когато се спомене името на Настрадин Ходжа, на лицето на всеки един от нас несъзнателно цъфва усмивка. Той е добре познат, със своите многобройни варианти във името си от Ирак до Румъния, като символ на здравия народен дух и остроумието, но малцина знаят, че Настрадин Ходжа е реално съществувала личност. Баща му бил имам - свещеник в селцето Хорто край град Сиврихисар, околия Акшахир, и почти веднага след раждането на седмото си дете - Настрадин, семейството се преместило в големия околийски град Акшахир, недалеч от Копринения път, свързвал с тънките си нишки Европа с Азия, исляма с християнството, със света. Имeто Настрадин значи помощник на вярата, човек, който умее да намери правия път, докато ходжа е титла.

 

 

На заем

 

Един ден съсед поискал от Настрадин заем.

- Пари нямам - отговорил Ходжата, - но акъл мога да ти дам, колкото искаш...

 

 

Ти на кого вярваш?

 

Един ден при Ходжата дошъл съсед и го помолил да му даде магарето си назаем.

- Съжалявам - отговорил Настрадин, - но то умря.

В това време от вътршния двор изревало "мъртвото" магаре.

- Но аз чувам гласа му!- казал съседът.

- Ти на кого вярваш? На магарето или на мен? - заключил Ходжата.

 

 

40-годишен оцет

 

При Настрадин Ходжа доприпкал един съсед и му казал:

- Дай ми малко от твоя прочут 40-годишен оцет да си сложа на пилафа.

- Ако давах на всеки, който ми поиска, днес нямаше да имам 40-годишен оцет - отговорил Ходжата.

 

 

Няма халва

 

- Защо не си правиш сам халва, Настрадине? - го запитали приятелите. - Та ти си истински майстор.

- Защото, когато имам брашно, нямам сусам, когато имам сусам, нямам масло, а когато имам всичко, идват много гости - отговорил Ходжата.

 


 

 

Малки обяви

Продавам доберман. Яде всичко, много обича деца!

 

 

Давам стая под наем на момиче с голям балкон.

 

 

Разведена, бездетна дама търси мъж с пенсия за двама.

 

 

Млад, здрав и снажен, имам две къщи, яхта, вила на Хаваите, порше и частен самолет. Не купувам и не продавам нищо, просто искам да се похваля.

 

 

Спешно търся дубльор за медения си месец.

 

 

Дарявам къща със зла тъща.

 

 

Търся жена с трактор. Моля, изпратете снимка на трактора.

 

 

Търси се малко магаре за транспорт на голямо магаре.

 

 

Заменям място в историята срещу едностайно жилище.

 


 

 

Със сърце и тебешир - случки от училище

Учителка по химия:

Метанът гори със син безцветен пламък!

 

 

Учител по биология към ученичка, която дъвче дъвка в час:

Албена, стани и си хвърли хайвера в кошчето!

 

 

Учителка по физика:

Ако някъде в Космоса срещнете човек, който иска да се ръкува с вас с лявата ръка, не бързайте да го правите, за да не се анихилирате и двамата.

 

 

Колеги, каква е разликата между маса и тегло? - Това, че на Земята и Луната 1 кг чушки тежат различно... Следователно е по-изгодно да си купим чушки от Луната, от опит го знам...

 

 

Като гледам, думите ми се плъзват покрай ушите ви както вода по кожата на млад тюлен...

 

 

Учителка влиза в класната стая и оглежда физиономиите на 11. клас:

- Момчета, ако Дарвин беше жив, щеше да престане да търси свързващото звено между човека и маймуната!

 

 

Учителка по математика:

Тази задача, живот и здраве, и в гроба ще си я повтарям...

 

 

Учителка от езиковата гимназия в Плевен:

Радославе, не бъркай в контакта, ша `земе точно в моя час да умреш.

 

 

В час по химия:

Иване, отвори вратата, може да се наложи да бързаме...

 

 

Диригент на младежката филхармония в София:

Втренчили сте се в нотите, като индианец в уиски.

 

 

Обяснение на учителка по физика:

Представете си нещо, което не можете да си представите - това е магнитното поле.

 

 

Не ме питай! Задай си въпроса!

 

 

Ученици:

- Ей, какво ще правим утре по физика?

- Ми, ще взимаме двигатели с вътрешно горене.

- А кога сме взели с външно?"

 

 

Учителка в I АЕГ - София:

За другия път искам да напишете тема "Защо са космати гърдите на Ахил".

 

 

Учителка по биология:

Нито ще говориш, нито ще приказваш!

 

 

Математичката:

Който отсъства - да си вдигне ръката!

 

 

Из класна работа по литература:

Дон Кихот бил 50-годишен младеж с плешив кон.

 

 

Учител по физкултура:

В строя виждам разни, дето липсват!

 

 

Учител по литература:

Винаги, щом си отворя устата, чувам гласа на някой идиот!

 

 

Маймуната се задържа на дървото със задните си ръце.

 

 

Из отговор на литературен въпрос на седмокласник:

В дясната си ръка баба Илийца държала пистолета, в лявата - бебето, а в другата - ранения бунтовник.

 

 

Учителката:

Ще изгоня всички и ще работя с останалите!

 

 

В час по география:

Една камила може да върви по 30-40 часа на ден.

 

 

Из ученически съчинения:

...Първото околосветско пътуване било извършено от Магелан. За нещастие той бил убит на Филипините и екипажът се завърнал без него. Въпреки всичко покойният запазил добър спомен за пътешествието си.

 

 

Кенгуруто има на корема си джоб, за да се скрие в случай на опасност.

 

 

Гражданин в държавна институция:

- Извинете, няма ли опашка?

- Ами няма!

- Ееее, за пръв път! То направо човек да се нареди два пъти бе!

 

 

Учителят:
- Прочетете това вкъщи.
Ученикът:
- Аз имам апартамент.

 

 

Учител по биология:
- Кои са предимствата на непушачите?
Ученикът:
- Които не пушат, ще умрат по-здрави.

 

 

Учител по математика:
- Тази задача няма решение, но все пак ние ще го решим.

 

 

Там са намерени мъртви скелети.

 

 

Рибите могат да бъдат водни и морски.

 

 

Ученик:
- От седем възможни задачи аз реших дванадесет.

 

 

Частите на електромотора са ротор, статор и калник.

 

 

Когато наблюдавате слънчево затъмнение, никога не гледайте в слънцето. Може да ползвате и тъмни очила, но бъдете нащрек и никога не се приближавайте много близо.

 

 

Съществуват четири симптома на това заболяване. Двата съм ги забравил, а другите два са толкова познати, че няма смисъл да ги споменавам.

 

 

Докторите казват, че смъртоносните болести са най-опасни.

 

 

Учител:
- Толкова сте лоши, че заслужавате да ви завторя в стая, пълна с плъхове, и да ви заключа.
Ученик:
- Тъкмо описахте как изглежда нашият хол.

 

 

Държавите имат различна форма на държавно управление. Италия е с форма на ботуш.

 

 

През една точка могат да се прокарат безброй прави, а през две - двойно повече.

 

 

Хората, които живеят в пустинята, се хранят предимно с пясък.

 

 

Ученик:
- По-добре да живея 60 години качествено, отколкото...
Учител:
- Ще те питам, когато станеш на 59, ще мислиш ли същото. "

 

 

Намалява площта на обработваемата площ.

 

 

Упомена ли те още веднъж, няма да ти бъде нужно пак да те упоменавам, че ще изхърчиш навън!

 

 

Живели са в IV век преди Нова година.

 

 

Функцията първо расте, а след това отпада.

 

 

Всичко е точно, но някъде има малка грешчица.

 

 

Завладя глад, а и недоимък на храна.

 

Химичката:

Учебникът е описан с думи...

 


 

 

Aфоризми

- Регистрирах те като дъщерна фирма - рекло яйцето на кокошката.

Христо Топузанов

 

 

Правата линия не е най-късото разстояние между две гледни точки.

Христо Топузанов

 

 

Докога ли ще ни осветява светлината в тунела?

Христо Топузанов

 

 

Блага дума железни врати отваря, а блага сума - всякакви!

Кръстю Дамянов

 

 

Реши да се формира като личност, но не можа да намери калъпа.

Богомил Евтимов

 

 

От години тъпче на едно място и се хвали, че не отстъпва назад.

Богомил Евтимов

 

 

Откровение на нашенец: ''Не ми трябва нищо за апетит. Тряба ми нещо за ядене!''

 

 

Да знаете: докато с домашния бюджет сме на червено, все още сме в комунизма!...

 

 

И приятелите са като цветята. Има истински, има и декоративни.

Иван Нешев

 

 

 И в Сърбия може нещо да се спечели - язва, инфаркт, депресия ...

 

 

Не разбирам защо майка ми се сърди за счупената ваза! Беше китайска, а не наша!

 

 

Тази година няма да ходим на почивка, защото морето е солено.

 

 

Вчера за пръв път избягах от час. Ученикът, на когото писах двойка, замалко да ме хване.

 

 

- Защо в Китай няма комари?
- Всеки е убил по един.

 

 

- Какво е малко, синьо, на дърво и пее?
- Талантлива слива.

 

 

- Как се казва спирачката на нашата кола?
- Допълнително оборудване.

 


 

 

Поговорки

Който се е парил от тикви, и на плета ги духа.

 

 

Рано пиле, рано пее.

 

 

По-добре сврака в ръката, отколкото сокол в гората.

 

 

Езикът кости няма, ама кости троши.

 

 

Юнак си кон кове, а жабата крак вдига.

 

 

Бързата работа - срам за майстора.

 

 

Утрото е по-мъдро от вечерта.

 

 

От инат няма по-лош занаят.

 

 

Добра дума железни врата отваря.

 

 

Който пее, зло не мисли.

 

 

Денят се познава от сутринта.

 

 

Докато гонеше дивото, изтърва питомното.

 

 

Една лястовичка пролет не прави.

 

 

Дето комин, там и дим.

 

 

И агнето цяло, и вълкът сит.

 

 

Така баба знае, така си и бае.

 

 

На всяко гърне меродия.

 

 

Капка по капка, вир става.

 

 

Всичко хубаво си има край.

 


 

 

Гатанки

 

Дълъг Димо без кости, в небето ходи на гости. (пушекът)

 

 

Сиво, живо, свито, с игли набито. (таралежът)

 

 

Утрин ходи на четири нозе, на пладне на две, а вечер на три. (човекът)

 

 

Отвън зелено, вътре червено. (динята)

 

 

Два юнака, два близнака път пътуват, другаруват, навсякъде всичко разузнават, а сами се не познават. (очите)

 

 

Бясно куче, хвърковато, за очите непознато, дим мотае по небето, тръни гони по-полето. (вятърът)

 

 

Поле немерено, овци неброени, рогат овчар. (небето, звездите, месецът)

 

 

То те бие, ти го не виждаш. (вятърът)

 

 

Една бяла къщурка с една греда подпряна. (гъбата)

 

 

Четирма братя в една риза спят и не могат да се видят. (ореховите ядки)

 

 

Чудно ми, чудно бубаче на чуден камък седеше, чудна ми песен пееше. (пчелата)

 

 

Бели кокошки под стряха лежат. (зъбите)

 

 

Червена кучка из прозорец лае. (езикът)

 

 

Без кожа влиза, с кожа излиза. (хлябът)

 

 

Зид зидосан, вар варосан, в средата жълт кадия седи. (яйцето)

 

 

В тъмно гледа, на светло мижи. (лампата)

 

 

Лете умира от студ, зиме на топло. (печката)

 

 

Бяла нива, черно семе, с ръка го сеят, с уста го берат. (книгата)

 


 

 

избран хумор от кюстендилски автори

 

Богомил Евтимов

 

Реши да се формира като личност, но не можа да намери калъпа.

 

От години тъпче на едно място и се хвали, че не отстъпва назад.

 

Смехът е лекарство, за което всеки сам си уточнява дозата и разписанието.

 

Надеждата крепи човека, а кой крепи надеждата?

 

Защо да не храня илюзии? Да ги оставя да умрат ли?

 

Като на длан се вижда, когато работиш през пръсти.

 

От захаросаната истина до сладката лъжа има половин крачка.

 

Случва се и раннобудник да стане пладнешки лъжец.

 

За умствения си багаж никой не търси хамалин.

 

И умният го посрещат по дрехите, но може по ума да го изпратят в задънена улица.

 

И борбата с пороците може да се опорочи.

 

За да не го отлъчат от храма, той се подмазва даже на клисаря.

 

Най-характерната черта на характера му е да зачертава силни характери.

 

Всеки е свободен да робува на каквито си иска предразсъдъци!

 

Поставиха го на позорния стълб и той се опря на него.

 

Пазарна икономика - тая хубавица си знае цената и търси мъж, който не си знае парите...

 

Мнозина казват, че в трудни моменти трябва да се търси съветът на умна и благородна жена, а никой не дава адреса й.

 

Пияните от любов събуждат ли се махмурлии?

 

Бяха големи приятели. Много се интересуваха един от друг. Отначало си завиждаха на официалните костюми, сетне почнаха да си броят кирливите ризи, накрая се изядоха с парцалите.

 

И на политическата сцена някои се въртят само около суфльорската будка.

 

Щом чу, че демокрацията ни е крехка, реши да я укрепи с вериги.

 

Завесата на демокрацията само се открехна, а мнозина си внушиха, че трябва да се качат на сцената.  

 

 

Васил Гьошев

 

Васил Гьошев е роден през 1938г. в с. Горно Уйно.

Пише стихове, епиграми, басни, афоризми, гатанки, скороговорки и др. Печатал е свои творби в почти всички вестници и списания на местния и централен печат.

Участвал е в литературните сборници: "Приток от Руен" , "Простори" , "Тракия" , "Струма " , "Китка", "Пионерски компас" и др. , както и в емисиите на радиото Благоевград, София, Пловдив, Шумен и Стара Загора.

Печелил е литературни конкурси и е получавал литературни награди.

Член е на Съюза на независимите български писатели.

 

Късмет:

Празник или делник,

винаги на зелник!

 

Някои:

Пари натрупаха наистина

от… икономия на истина.

 

Обява:

Младо и красиво същество

търси сиво вещество.

 

Тънки сметки:

Три дни среща гости,

а тридесет пости.

 

Зло за добро:

Защо човекът злото хваща?

То по-добре му се отплаща.

 

Не вярвайте в почести и слава:

Те - подвеждат, тя пък заслепява.

 

Житейска:

Стане ли заможен -

става невъзможен.  

 

Информация:

Жена показва си рогата,

когато вече е богата.

Мъжът пък смело ги показва,

щом мъжката си чест доказва.  

 

Ден на жената:

Осми не е като другите,

посветен е на съпругите.

И затуй в тяхна чест

ще си пийнем мъжки днес.

 

Мъж:

Той свири първата цигулка

по нотите на своята булка.

 

Не удряйте жената даже с цвете,

че под закрила са и двете.  

 

Искреност:

Не го знаеш той какъв негодник е голям!

Приятел ми е пръв, та затуй добре го знам.  

 

Носталгия:

Нещо тегли ме към село,

че винцето е узрело.  

 

Силен човек:

Има се с наши и ваши,

и от нищо не се плаши.  

 

Не е правило:

Човекът се издига

и с малката интрига.  

 

Вот:

Подкрепям го и аз,

понеже е на власт.  

 

Петима Петко не чакат:

Цяло село чака Петка,

Щом от него имат сметка.  

 

Разплете конците на неколцина и си оплете кошницата.

 

Трудно взема думата, но и лесно не я дава.

 

За безделника няма почивен ден...

 

Търкулнало се бурето и си намерило весела компания.

 

Мълчанието е Блато.

 

СъДрани съчинения.

 

Вход забраВен.

 

ОтлЪчник в професията си.

 

Неговият случай е много заплАтен.

 

 

Георги Тихолов

 

Георги Тихолов е роден през 1932 г. в гр. Червен Бряг. През 1955 г. е завършил физико-математическия факултет на Софийския университет.

Живее и работи в Кюстендил. Бил е учител, а след това - журналист - първо завеждащ отдел, а после отговорен секретар в кюстендилския общински вестник "Пауталия".

Публикува сатирични стихове, басни, епиграми, афоризми, фейлетони в централния и местния печат. Печата във вестник "Стършел" , "Вечерни новини", "Звезда" , "Подкрепа" и др. , в списания и литературни алманаси. Пише и за деца.

Член е на съюза на българските писатели - София. Негови творби са излъчвани по Българското радио, превеждани са на руски и украински.

 

Край меда в пълната каца, всеки се стреми да каца.

 

От този живот мизерен като в клетка, протестира всяка моя жива клетка.

 

Неочакваното щастие се очаква най-много.

 

Безпочвените илюзии избуяват на камениста почва.

 

Неговият спасителен бряг се оказа острова на отчаянието.

 

Удавникът се хваща и за далечния хоризонт.

 

Будните нощи не са извинение за проспаните дни.

 

Излъгаха го в името на вечните истини.

 

Без шаблон:

Много ни е лъгал,

Но все под друг ъгъл.

 

И дървото усеща, когато под него дойде човек с дървена глава.

 

Умната глава не върши нищо на своя глава.

 

Изненада:

Виж - една двуличност

става личност!

 

Двуличието се заплаща и в троен размер.

 

Пазарът на продажниците се опразва най-бързо.

 

Тоя, който минава между капките, е готов да те удави в капка вода.

 

Много са добронамерени в злите си намерения.

 

Пътят към върха на неговото падение е осеян с дупки.

 

От всичките му откупени картини най-ценни са платените.

 

Обедняваме от тая скъпотия на добри думи.

 

Идилия:

Той се хвърли във морето за рапани,

тя му слага на брега капани.  

 

Самозащитно:

Пази се от езиците изплезени

на политиците разглезени.  

 

Кариера:

Ах, с каква стъпка,

стъпка по стъпка -

по пътя нагоре -

всички ни стъпка.  

 

Когато всички викнат срещу властта, настава гробна тишина.

 

Величията превръщат своите недостатъци в привилегии.  

 

 

Иван Нешев

 

Иван Нешев е роден през 1938 г.

Завършил е българска фиология в Софийския Университет. Няколко десетилетия вече публикува свои творби - предимно кратки форми и разновидности на хумора и сатирата в централния и местния печат.

Негови произведения са звучали по радио София и радио Благоевград. Печелил е награди и отличия в литературни конкурси.

 

Хората, на които им е отнета усмивката са най-ограбените.

 

Едва забележимата усмивка обикновено потъва в ирония.

 

Умиращите от смях се прераждат в по добри.

 

Хуморът е ободрително хапче за всички възраст.

 

Хуморът е истина, разтворена в шегата, за по-приятно приемане.

 

Не убивай времето си! След това то ще те доубива с безпаричието ти.

 

Няма вятър, който да довее пропиляното време.

 

Делят у дома си и труд и почивка. За нея трудът, а за него почивката.

 

Талантът ражда произведения само у трудолюбивия.

 

Не подчертавай себе си! Нека те подчертават делата ти.

 

Работеното през пръсти след това излиза през носа на купувачите.

 

Нека истината бъде горчива, стига само да е лековита.

 

Истината се цени, но днес лъжата е печелив.

 

Всяка полуистина е на път да стане цяла лъжа.

 

И на добре замазаните лъжи, мазилката пада бързо.

 

Всяка глупост иска да финишира първа сред съспринтьорките си.

 

Човешката злоба е по опасна и от змийската отрова.

 

Нахалството е планина със своите върхове от цинизъм.

 

Злото спи у всеки, само че у едни се събужда по-често, а у други по-рядко.

 

Нямаш ли пари си загубен и никой не те търси.

 

Паричните знаци са най-приятните попътни знаци.

 

Пари нямаме и за сивите ни дни, камо ли за черни.

 

Гражданският брак все по-често заприличва на късометражен филм.

 

Бракът е като лотарията - печелившите са много малко.

 

Жената е единственото нещастие, което може да дава щастие.

 

Някои жени са като кактусите - красиви за гледане, но бодливи при докосване.

 

Който няма съпруга се оплаква. Който има - още повече.

 

Мъжът е това, което му позволява жената.

 

Мислиш, че имаш открит приятел, а се окаже, че си имал прикрит неприятел.

 

И приятелите са като цветята. Има истински, има и декоративни.

 

Малките количества алкохол развръзват езика, големите го връзват.

 

Не пийването е пагубно за човека, а пиянството.

 

 

Йордан Станков

 

Празните надежди най-много натежават върху везните на песимизма и отчаянието.

 

Песимизмът е като пиявица, която изсмуква жизнените сокове на самочувствието ни.

 

Най-големият дефект на мечтите ни е, че се раждат с криле и при първата трудност отлитат.

 

Оставаш ли винаги без надежди, ще те обявят за безнадежден.

 

Песимизмът и самочувствието не могат да бъдат в един впряг.

 

Щастието никога не инвестира в мързеливите.

 

Мързелът рано или късно не пропуска да ни отмъсти за пропуснатите шансове.

 

Как истината да излезе на бял свят щом винаги е гола?

 

Нищо не предизвиква у нас така спонтанно възхищение, както грозната истина.

 

На лъжата, омразата, завистта бъдещето винаги е гарантирано.

 

Хората стават тъжни, когато и истините им са тъжни.

 

Плиткият ум винаги довежда до дълбоки последици!

 

Дългият език рязко скъсява пътя до глупостта.

 

Както зърното дава плод, когато е поникнало върху богата почва, така и мащабното мислене изисква богат ум, а не беден.

 

От малките грешки се уголемяват големите ни пороци.

 

Изворите на завистта и в бъдеще няма да намалеят своят дебит.

 

До най-високият връх на лицемерието достигат най-низките.

 

И честта е като търнокопа: колкото повече я използваш, толкова повече блести.

 

И славата, която гърми навред няма гръмоотвод срещу мълнията на позора.

 

Пълзящите не мечтаят за силни криле.

 

Добрите хора са като меда - бавно се развалят.

 

Босият най-много го стяга чепикът.

 

Бедността е първородната сестра на грехопадението!

 

Тънещите в охолство винаги потъват в блатото на презрението.

 

С нежността в любовта се отключват дверите на олтара на всеотдайността.

 

Честите спорове с любимата са филоксерата на любовта.

 

Добрият приятел може да ни бъде икона, а глупавият - предател.

 

От безкрайно преданите най-често се излюпват най-върлите предатели.

 

Политици, даващи хлъзгави отговори, често са първите жертви на политическата пързалка.

 

"Тесногръдите политици" дишат във властта винаги с широко отворени гърди.

 

Обещанията на властниците рядко стават за подкваса на мечтите.

 

На безцветния политик благополучието е винаги цветущо.

 

Черногледите никога не изпитват остра нужда от очен лекар.

 

Часът на истината никога не идва по наше разписание. 

 

 

Петър Селнички

 

Петър Селнички е роден през 1928 г. в с. Пелатиково, Кюстендилско. Гимназия мзавършва в Кюстендил, а висше образование а висше образование в Софийския държавен университет "Климент Охритски", специалност "Журналистика". Работил е като щатен журналист в редакциите на околийския вестник "Кюстендилско дело" и на окръжния вестник "Звезда". Редактор е бил на местните вестници "Дума на строителя " и "Драговищица". Бил е и организационен работник.

Освен журналистически материали пише много разкази, стихотворения, файлетони, епиграми, афоризми и др., някои от които са печатани в окръжни и централни издания. Написал и отпечатал е книгата "Пелатиково" - история на родното му село.

"Хоризонти" е първата му самостоятелна книга, от която днес ще прочетем някои афоризми.

 

Трудът е песен за тези, които не го упражняват.

 

Не се боя от никаква работа, която не се налага да върша.

 

Чудесна е всяка работа, която можеш да прехвърлиш на друг.

 

Най-трудно на този свят се намира най-лекото.

 

През живота си само един път не излъга: когато си призна, че никога не е казвал истината.

 

На лъжата краката са къси, затова се промъква навсякъде.

 

Глупави мисли могат да се родят и в умна глава, но не и обратното.

 

Мисля, следователно не съществувам, защото по добре съществуват тези, които не мислят.

 

Твоят ум, драги, винаги ме е смайвал с дълбочината на повърхностното си отношение към нещата.

 

От всички човешки дейности най-възнаградено е ласкателството.

 

Той беше човек с достойнство и никога не превиваше гръб пред по силните, предпочиташе да им клекне на колене.

 

Опита по втория начин и излезе на първо място.

 

Държеше се като мижитурка и се сдоби с триетажна къщурка.

 

Хората предпочитат да залагат честта си, но не и парите.

 

Повечето от хората, които нямат собствено мнение, имат много пари.

 

Материалното му положение наистина беше много тежко: три къщи, две вили, мерцедес, злато, влогове във валута …

 

Пред силата на женската слабост са капитулирали мнозина.

 

Най-доброто семейно разбирателство се постига, когато жената дава съветите, а мъжът стриктно ги изпълнява.

 

Той беше твърде личен мъж: още от далеч личаха рогата му, посадени от жена му.

 

Кажи ми кои са неприятелите ти, за да ти кажа какъв си.

 

Пази ме, боже, от приятелите, от неприятелите сам ще се пазя.

 

За приятелите си бих пожертвал всичко, стига да знам, че вече няма да ги видя.

 

Беше делови мъж: започваше много работи, но само бутилките изпразваше докрай.

 

Пиянството е вредно, но още по вредно е безпочвеното опиянение.

 

Повикали пияния да очертае най-правата линия.

 

Нужда закон изменя, ако нуждата е на тези, които коват законите.

 

Най-полезната демокрация е роднинската.

 

Той е голям демократ - винаги внимателно изслушва чуждите мнения и едва след това налага своето.

 

 

Иглослистки

 

Откровение на нашенец: ''Не ми трябва нищо за апетит. Тряба ми нещо за ядене!''

 

Ровещите в кофите за боклук са неприятна гледка. Затова управляващите си затварят очите.

 

Политиката това е игра, чийто тренировъчен ден е зад кулисите.

 

 

Благой Ранов

 

Владимир Димитров-Майстора отишъл на полето да рисува. Било по жътва. Рисува той, гледа как селяните въртят ракойките с жито и душата му се пълнела с радост. По едно време дошъл при него жътвар да погледа:

- Добър ден, Майсторе! - рекъл той.

- Добър ден и на тебе, майсторе! - отвърнал художникът. И се вгледал в селянина, караката му били боси и изподрани.

- А, ти майсторе, я вземи моите опинци!

Свалили от краката си свинските цървули и ги подал на босия селянин.

- Ама, Майсторе!...

- Вземай, да не искаш, утре болен да легнеш?... За мен не бери гайле, я можем да си нарисувам!  

 

 

Димитър Крумов

 

Изтънченият вкус изисква дебела кесия.

 

Окопити се - постъпките му бяха магарешки.

 

Не обича да пълзи - постига всичко на колене.

 

 

Кирил Назъров

 

Ораторите не орат.

 

Семейни диагнози:

Съпругата му изневери, но той забрави за това и паметта започна да му изневерява.

 

 

Кръстю Дамянов

 

Блага дума железни врати отваря, а блага сума - всякакви!

 

Copyright © 2007 network-youth.com