Младеж, култура и забава

Проект на сдружение "Без граници 21 век"

 

 

 

English Srpski

 

 

меню

 

 

финансиране

 

Този проект се съфинансира от Европейския съюз, Съвместен Фонд за малки проекти България Сърбия и Черна гора 2004, BG2004/016- 785.01.02.01.002- 04SER01/11/052

 

 

за мрежата

"Инициатива за бъдеще"

Младежка трансгранична доброволческа мрежа за културни и обществени дейности

 

Какво е названието на мрежата?

 

"Инициатива за бъдеще".

 

Какво представлява мрежата?

 

Мрежата е либерално сдружение на младежи.

 

Кой може да членува в нея?

 

Младежи на възраст от 15 до 30 години от българо-сръбския граничен регион.

 

На какви принципи се основава мрежата "Инициатива за бъдеще"?

 • доброволност
 • равенство
 • демократичност
 • неполитичност

Кои са целите на мрежата?

 • приобщаване на младите хора към местните и регионални култури;
 • съхранение и развитие на културните традиции на Балканите;
 • насърчаване на младежкото доброволчество;
 • ангажиране на младите хора с обществено-значими проблеми;
 • подпомагане процесите на регионална и европейска интеграция в сферите на културата, изкуството, образованието и спорта.

Как ще постигнем целите?

 • като създадем доброволчески секции в училища, в други образователни институции и на териториален принцип;
 • като изградим партньорства;
 • като организираме фестивали, кръгли маси, семинари, изложби, театрални представления, публични кампании и др.

Кои са нашите партньори?

 • местни и централни власти;
 • институции и сдружения в областта на културата и изкуството;
 • местни предприемачи;
 • неправителствени организации;
 • балкански и европейски младежки структури със сходни цели.

Кои са ръководните органи на мрежата?

 • Регионален младежки съвет - върховен управителен орган на мрежата; избира се от общото събрание на делегатите на секции от българския и сръбския граничен регион.
 • Два регионални координационни щаба - органи за координация на дейността съответно в Република България и Република Сърбия; състоят се от местните координатори, избрани от териториалните секции в съответната страна.

Кои са отличителните знаци на мрежата?

 • Лого:

 • Членски карти на участниците.

Как можете да се присъедините към мрежата?

 

Пишете ни на имейл nofrontiers21@abv.bg или ни се обадете на телефони 0898 450 463 и 0887 892 194 - за България за подробна информация.

 

Copyright © 2007 network-youth.com